test
 • Czym jest TOEFL Junior®?

  ETS Global to międzynarodowy wydział niezależnej amerykańskiej organizacji Educational Testing Service (ETS) – światowego lidera w dziedzinie badań edukacyjnych i tworzenia narzędzi oceny kompetencji językowych. ETS Global przeprowadza renomowane, uznawane na całym świecie testy językowe m.in. TOEFL® i TOEIC®. Dla młodzieży w wieku 11-17 lat przeznaczony jest test TOEFL Junior®.

  TOEFL Junior® to międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego, stosowany w wielu krajach na świecie, badający poziom znajomości języka angielskiego uczniów w kontekście szkoły i życia codziennego.

  Na czym polega akcja edukacyjna „TOEFL Junior® DLA WSZYSTKICH”?

  W ramach akcji popularyzującej naukę języka angielskiego wśród polskiej młodzieży, ETS Global udostępnia test TOEFL Junior® szerokim rzeszom odbiorców. Teraz również młodzież w Gliwicach może przystąpić do renomowanego testu językowego ponosząc tylko symboliczną opłatę 20 zł/os. (regularna cena testu to 300 zł). Wszyscy uczestniczący w teście otrzymują swoje wyniki. Następnie mogą zdecydować czy chcą wykupić oficjalny Certyfikat TOEFL Junior® - międzynarodowy dokument, będący formalnym potwierdzeniem swych aktualnych umiejętności językowych. Otrzymanie Certyfikatu w ramach akcji również jest objęte dużą zniżką oraz - co należy podkreślić - absolutnie dobrowolne. Cena zakupu Certyfikatu TOEFL Junior w ramach akcji to koszt 199 zł.

 • Dlaczego warto zdawać TOEFL Junior®? – korzyści dla kandydatów

  • możesz sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego za pomocą renomowanego, międzynarodowego testu
  • otrzymasz rzetelny, obiektywny wynik testu, w postaci punktacji na skali; wyniki testu skorelowane są do poziomów Rady Europy (skala CEFR)
  • nie musisz dojeżdżać do oddalonego centrum egzaminacyjnego
  • płacisz niewiarygodnie niską cenę – 20 zł/osobę (regularna cena testu z oficjalnym certyfikatem to 300 zł)
  • możesz wykupić certyfikat w promocyjnej cenie (199 zł), po zapoznaniu się z wynikami testu

 • Dlaczego warto zdawać TOEFL Junior®? – korzyści dla rodziców kandydatów

  • sprawdzisz znajomość języka angielskiego swojego dziecka za pomocą obiektywnego narzędzia o międzynarodowej renomie – wyniki są prezentowane w podziale na poszczególne sprawności, można więc dodatkowo stwierdzić w którym obszarze dziecko radzi sobie lepiej, a w którym gorzej
  • zweryfikujesz, czy pieniądze, które wydajesz na kursy jezyka angielskiego w prywatnych szkołach przynoszą wymierne rezultaty (!)
  • olbrzymia oszczędność pieniędzy – jeżeli nie zdecydujesz się na wykupienia certyfikatu, a jedynie na przetestowanie dziecka, cała inwestycja wyniesie jedynie 20 zł!
  • możliwość wykupienia międzynarodowego certyfikatu po znacznie obniżonej cenie (199 zł zamiast 300 zł) – po poznaniu wyniku otrzymanego na teście przez dziecko

 • Kiedy przeprowadzany będzie test TOEFL Junior® w Gliwicach?

  Test dla osób zgłaszających się indywidualnie będzie przeprowadzany w sobotę 3 września. W przypadku dużej liczby chętnych wyznaczone zostaną dodatkowe terminy, które zostaną uzgodnione z kandydatami mailowo i/lub telefonicznie. Test jest również przeprowadzany w kilku gliwickich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W szkołach test będzie przeprowadzany w piątek 9 września.

 • Gdzie przeprowadzany będzie test TOEFL Junior® w Gliwicach?

  Test przeprowadzany będzie w siedzibie szkoły języka angielskiego „OXFORD” s.c. w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 34/4. W przypadku dużej ilości chętnych wyznaczona zostanie nna lokalizacja w centrum Gliwic, o czym kandydaci zostaną odpowiednio wcześnie poinformowani mailowo/telefonicznie.

 • Kto może przystąpić do testu TOEFL Junior®?

  Standardowo do testu mogą przystępować młodzi ludzie w wieku 11-17 lat. W ramach naszej akcji do testu mogą również przystąpić uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w wieku powyżej 17 lat.

 • Jaką wersję testu obejmuje akcja?

  W ramach akcji kandydaci podchodzą do pełnej wersji testu – dokładnie takiej samej, jaka kosztuje 300 zł poza naszą akcją promocyjną. W celu wykonania testu kandydaci otrzymują oryginalne książeczki testowe, a testy sprawdzane są w Warszawie – procedura jest dokładnie taka sama jak w przypadku testu, za który normalnie płacisz 300 zł.

 • Jaki jest całkowity koszt uczestnictwa?

  Całkowity koszt przystąpienia do testu to tylko 20 zł. Jeżeli po zapoznaniu się z wynikiem testu zechcesz otrzymać certyfikat zapłacisz za niego 199 zł. NIE MA OBOWIĄZKU wykupywania certyfikatu. Przyjdź i przetestuj się za 20 zł!!!

 • Dlaczego ta oferta jest taka tania?

  BO TO JEST PRAWDZIWA OKAZJA, KTÓREJ NIE MOŻESZ PRZEGAPIĆ!!!!


 • Co mam zrobić, żeby się zgłosić?

  1. Ściągnij i wydrukuj dwustronicowy plik klikając na ikonkę po lewej stronie.
  2. Wypełnij CZYTELNIE obie strony. Uważaj, żeby zgłoszenie podpisała właściwa osoba (w przypadku osób pełnoletnich – osoba podchodzaca do testu (kandydat), w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun prawny kandydata).
  3. Dostarcz nam zgłoszenie w jeden z poniższych sposobów:
   • zeskanuj wypełnione i podpisane formularze i wyślij na adres: toefl.junior.4all@oxfordschool.pl, w temacie wiadomości wpisz „Zgłoszenie na test”; Jeżeli wybierzesz ten sposób wysłania zgłoszenia pamiętaj, że w dniu testu musisz mieć ze sobą podpisany przez uprawnioną osobę (patrz wyżej) oryginał zgody na przetwarzanie danych osobowych (strona 2 formularza)
   • LUB
   • wyślij podpisane formularze pocztą na adres:

    „OXFORD” s.c.
    ul. Zwycięstwa 34/4
    44-100 Gliwice

   • NIE dostarczaj formularzy osobiście – obecnie szkoła jest otwarta nieregularnie z uwagi na prowadzone zamiejscowo egzaminy końcowe
  4. Wyślij 20 zł opłaty za test na numer konta podany w formularzu zgłoszeniowym (strona 1). W stopce strony 1 formularza zgłoszeniowego podany jest właściciel konta oraz informacje, które należy zawrzeć w tytule przelewu.
  5. Czekaj na kontakt z naszej strony od 1 sierpnia. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń skontaktujemy się MAILOWO ze wszystkimi kandydatami.

 • Do kiedy można się zgłaszać?

  Zgłoszenia na test przyjmujemy do 17 lipca lub do wyczerpania się puli testów promocyjnych.

 • Co muszę przynieść ze sobą w dniu testu?

  W dniu testu należy przybyć na miejsce, gdzie odbywać się będzie test 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia testu.

  Należy obowiązkowo mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub ważną legitymację szkolną). Osoby bez ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem nie będą mogły przystąpić do testu.

  Osoby, które przysłały zgodę na przetwarzanie danych osobowych mailem muszą przynieść ze sobą oryginał tej zgody. Jeżeli zgoda ta została zagubiona – można pobrać formularz raz jeszcze i ponownie go wypełnić, podpisać oraz przynieść ze sobą na test. Osoby, które nie dostarczą nam oryginału zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą mogły podejść do testu.

 • Masz pytania związane ze zgłoszeniem, na które nie uzyskałeś odpowiedzi?

  Zadzwoń pod numer 501 171 935 w godz. 10:00 – 21:00.


test
 • TOEFL Junior® w pigułce – co musisz wiedzieć?

  • Dostępny w formacie papierowym
  • Sekcja Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu): 42 pytania
  • Sekcja Language Form and Meaning (znajomość struktur gramatycznych i słownictwa): 42 pytania
  • Sekcja Reading Comprehension (rozumienie tekstu pisanego): 42 pytania
  • Czas trwania testu: 110 minut (+ część administracyjna około 15 minut)
  • Oceniany przy użyciu najwyższych standardów jakości ETS

 • Co sprawdza TOEFL Junior®?

  TOEFL Junior ocenia znajomość języka angielskiego w trzech podstawowych obszarach językowych:

  1. Listening Comprehension: umiejętność rozumienia ze słuchu w warunkach życia codziennego i szkolnego;
  2. Language Form and Meaning: znajomość gramatyki i słownictwa w różnych kontekstach
  3. Reading Comprehension: czytanie ze zrozumieniem

 • Jak wygląda część Listening Comprehension?

  W tej sekcji znajdziemy nagrania w kontekście szkolnym, typowym dla młodzieży jak i w kontekście codziennego życia uczniów, rozumienie przekazu, głównych informacji i wyciąganie wniosków. Pytania odnoszą się do zróżnicowanych wypowiedzi, dialogów i monologów w języku angielskim. Co więcej, uczeń wykazuje się umiejętnością przyswajania wiedzy, uczenia się w języku angielskim.

  • Krótkie wypowiedzi i dialogi (32-34 zadań)
  • Rozbudowane wypowiedzi, dialogi (6-8 zadań)
  • 42 pytania
  • 35-40 minut

 • Jak wygląda część Language Form and Meaning?

  Sekcja ta ocenia kluczowe umiejętności językowe tj. rozumienie gramatyki i słów w kontekście, a także rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych oraz słownictwa w kontekście.

  • Ćwiczenia gramatyczne, wybór wyrazu/formy odpowiedniego dla danego kontekstu
  • 42 pytania
  • 25 minut

 • Jak wygląda część Reading Comprehension?

  Sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej. Teksty obejmują takie obszary tematyczne jak np.: sztuka, nauka, społeczeństwo. Ponadto sekcja ta sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście pozaszkolnym np.: korespondencja (wiadomości email, listy), broszury, reklamy, harmonogramy.

  • Zróżnicowane teksty (łącznie 5, każdy tekst: 200-350 słów)
  • 42 pytania
  • 50 minut

 • Jak przedstawiane są wyniki?

  Wyniki egzaminu TOEFL Junior® są przedstawione w postaci punktów na skali i opisu umiejętności językowych typowych dla zdających, którzy osiągnęli określoną liczbę punktów. Punkty nie są odejmowane za błędne odpowiedzi.
  Wyniki egzaminu TOEFL Junior®:

  • Listening Comprehension: 200-300 punktów
  • Reading Comprehension: 200-300 punktów
  • Language Form and Meaning: 200-300 punktów
  • W sumie: 600-900 punktów

  Wyniki egzaminu TOEFL Junior® i poziomy Rady Europy (CEFR)
  TOEFL Junior® (600-900 pkt)

  Listening Comprehension Reading Comprehension Language Form and Meaning
  A2 B1 B2
  225-245 250-285 290-300
  210-245 250-275 280-300
  210-240 245-275 280-300

 • Jak wygląda certyfikat?

  example

 • Chcesz wiedzieć absolutnie wszystko o teście TOEFL Junior®?

  Wszystkie informacje na temat testu znajdziesz pod adresem firmy ETS Global:
  https://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEFL-R/TOEFL-Junior-R